Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Σ' αγαπώ μα δεν φτάνει αυτό - Δέσποινα Ολυμπίου

Ομερτά συνενοχής

Ομερτά συνενοχής

Τετρακόσιες χιλιάδες μετανάστες απέλασαν οι ΗΠΑ

Τετρακόσιες χιλιάδες μετανάστες απέλασαν οι ΗΠΑ

Οι Ισλανδοί έχουν αγριέψει

Οι Ισλανδοί έχουν αγριέψει