Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013

τα ΤΕΤΡΑΘΕΜΕΛΑ!!!!!
μια λέξη που μόνο ΕΝΑΣ θα μπορούσε να πεί !!!!
τα θεμέλια του σπιτιού....σε κάθε γωνια ένα θεμέλιο,,,
μα το πιό σπουδαίο είναι η ΓΥΝΑΙΚΑ!

Ο Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ -"Ελεύθεροι Πολιορκημένοι''...

Homo Universalis: Ο Δ. ΣΟΛΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ -"Ελεύθεροι Πολιορκη...: Π'ινακας Θ Βρυζάκης .......Θαυμάζω τες γυναίκες μας και στ’ όνομά τους μνέω. Eφοβήθηκα κάποτε μη δειλιάσουν και τες επαρατήρησα...