Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη στη χρήση της γλώσσας μας

Συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη: Γραμματική της Νεοελληνικής Γλώσσας
Συνηθισμένα ορθογραφικά λάθη στη χρήση της γλώσσας μας
Επιμέλεια: Άρης Ιωαννίδης
  • Μία, μια (=μιά), δύο, δυο (=δυό)
  • Εννιάεννέαεννιακόσια, εννιακοσιοστός αλλά ενενήνταένατος, ενενηκοστός
  • Τριάμισι χρόνια, τρεισήμισι μέρες
  • Οι τύποι της ερωτηματικής αντωνυμίας ποιος είναι μονοσύλλαβοι και δεν τονίζονται: ποιες, ποιοι, ποιους…
  • γι΄ αυτό και όχι: γιαυτό
  • απ’ ό,τι και όχι: απ’ ότι αλλά παρ” ότι / παρότι
  • καθότι ή καθ’ ότι και όχι: καθ’ ό,τι
  • οτιδήποτε και όχι: ο,τιδήποτε
  • καθένας, καθεμιά και όχι: κάθε ένας, κάθε μια
  • παρ’ όλα αυτά και όχι: παρόλα αυτά (αλλά παρόλο)
  • διά και όχι: δια [είναι δισύλλαβη] (αλλά: για)
  • το εδώλιο του κατηγορουμένου και όχι: το ειδώλιο
  • πληροίς, πληροί και όχι: πληρείς…
  • κάθιδρος και όχι: κάθιδρως
  • ανήκε και όχι  άνηκε
  • παρεμπιπτόντως και όχι: παρεπιπτόντως
  • βραδιά, βραδιάζει, βραδινός, αλλά βράδυ
  • ο μυς, οι μύες, τους μυς και όχι: οι μυς, τους μύες
  • ο ιχθύς, οι ιχθύες, τους ιχθύς και όχι: οι ιχθείς, τους ιχθύες
  • όροφος αλλά διώροφος, τριώροφος, πολυώροφος
  • Γαλλία αλλά Πορτογαλία
  • ποικίλλω αλλά ποικιλία
  • θα παραδώσω, να αποδώσω και όχι παραδόσω, αποδόσω (αλλά απόδοση, παράδοση)
  • Επιφάνια, Θεοφάνια και όχι: Επιφάνεια
  • Δώσ’ μου  και όχι “δος μου” ούτε “δως μου”
  • ειδωλολατρίαπρωτοπορία,θρησκεία … (και όχι σε -εία), διότι προέρχονται από ουσιαστικά (ειδωλολάτρης κλπ.) και όχι από ρήματα (λατρεία<λατρεύω…)
  • περηφάνια και όχι: περηφάνεια,  αλλά υπερηφάνεια 
  • αυτός καθ΄ εαυτόν, αυτή καθ’εαυτήν, αυτού καθ΄ εαυτόν, αυτής καθ’ εαυτήν, αυτόν καθ΄ εαυτόν, αυτοί καθ΄ εαυτούς, αυτών καθ΄ εαυτούς κλπ. Και επίσης αυτός καθαυτόν, αυτή καθαυτήν … και όχι: αυτού καθ΄ εαυτού, αυτής καθ΄ εαυτής, αυτοί καθ΄ εαυτοί …
  • Αϊ-Βασίλης, Αϊ-Γιώργης (το “Αϊ” δεν τονίζεται)
  • δωσίλογος και όχι δοσίλογος
  • γενέθλια και όχι γεννέθλια
  • αντικρίζω και όχι αντικρύζω
  • Ευριπίδης και όχι Ευρυπίδης
  • πώρωση και όχι πόρωση
  • σιντριβάνι και όχι συντριβάνι
  • καταχώριση και όχι καταχώρηση
  • πιλοτή και όχι πυλωτή
  • συμπόνια και όχι συμπόνοια
  • αλαζονείακαι όχι αλαζονία
  • αλλεργία και όχι αλεργία
  •  αμπέχονο και όχι αμπέχωνο
  •  διακεκριμένος και όχ διακεκριμμένος
  •  εγκεκριμένος και όχι εγκεκριμμένος
  • συγκεκριμένος και όχι συγκεκριμμένος
  •  διήθηση (από το  διηθώ) και όχι διήθιση, αλλά διύλιση (από το  διυλίζω)
  •  εισιτήριο και όχι εισητήριο
  •  ενεός (= άφωνος) και όχι ενεώς
  • επεισόδιo και όχι επισόδειο
  •  επηρεάζω και όχι επιρρεάζω (επηρεασμός / επήρεια αλλά επιρροή)
  • Επικούριος θεός  και όχι Επικούρειος (αλλά επικούρειος) φιλόσοφος
  • Eυρυδίκη και όχι Ευριδίκη
  •  οι Ιππής του Αριστοφάνη και όχι οι Ιππείς
  • καθένας / καθεμιά / και όχι κάθε ένας ή καθ” ένας
  •  καθετί και όχι κάθε τι
  •  Kάθισα και όχι κάθησα
  • Kαμένoς και όχι καμμένος
  •  Kαμία/ Kαμιά και όχι καμμία / καμμιά
  • Kατάλυμα και όχι κατάλυμμα
  • μαστρoπός και όχι μαστρωπός
  • oιoνεί (= σαν . . . ) και όχι οιωνεί
  • πηλήκιο  και όχι πηλίκιο
  • πηxυαίoς και όχι πηχιαίος
  • πλατειάζω και όχι πλατυάζω
  • πλατειασμός και όχι πλατυασμός
  • πρoσάρτηση και όχι προσάρτιση
  •  συνδαιτυμόνας και όχι συνδετημόνας ή συνδαιτημόνας
  • συγκρητισμός και όχι συγκριτισμός
  •  συνωμότης και όχι συνομώτης
  •  συνωμoτώ και όχι συνομωτώ
  •  τιθασεύω και όχι τιθασσεύω
  • ψιθυρίζω και όχι ψυθιρίζω
  • μ’ εμένα και όχι με μένα
  • μ εσένα και όχι με σένα
  • μ εσάς και όχι με σας
  • σ εμένα και όχι σε μένα
  • σ εσένα και όχι σε σένα
  • σ εσάς και όχι σε σας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου